» English
UZMAN KADROMUZ

Murat Önder 

1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.  Onbeş yıl Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Hizmet verdi. Hindistan Teknoloji Enstitüsü’nde Nükleer Mühendislik üzerine yüksek lisansını yaptı. Türkiye Orta Doğu Amme ıdaresi Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi yüksek lisansına devam etti. 1998 yılında başladığı Türk Loydu Enspektörlüğüne halen devam etmekte olup, ıpek Yönetim ve Kalite Danışmanlığı Ltd. şti.’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.TMMOB Makine Mühendisleri Odası, ODTÜ Mezunlar Derneği, Hindistan Teknoloji Enstitüsü Mezunlar Derneği,  TODAIE Mezunlar Derneği üyesidir.
ISO 9001:2000 Baş Denetçi, QS 9000 ıç Denetçi ve HACCP Baş Denetçisi olup  Tahribatsız Muayenelerden – RT Radyografik  Testlerden 2. Seviye belgesi  vardır.
Bağımsız Denetim Hizmetleri, Kalite Yönetim Sistemleri, Nükleer Santraller, Termik Santraller, Makine / ımalat Sanayi, uzmanlık alanlarıdır.
ıpek Yönetim ve Kalite Danışmanlığı Ltd. şirketinde Genel Müdür olarak Hizmetini yürütmekte olup Avusturya OFI kuruluşunun Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.

Necdet Önder 

Kuruluşumuzda Genel Müdür görevini yürüten Necdet Önder 1970 yılında Ankara Üniversitesi iktisadi idari Bilimler Akademisinden mezun oldu.

Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği ve T. şişe Cam Fab. Oda Sanayi A. ş.'de Yönetici olarak çalıştı.

22 yıl mali müşavirlik görevini yürüten Necdet Önder iki Yapı kooperatifi ve iki Anonim şirkette yönetim kurulu başkanlıklarını yürüttü.

ıki çocuk babası olan Necdet Önder askerliğini yedek subay olarak yaptı.

1996 yılından itibaren Yönetim Sistemleri Eğitmen ve Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında ISO 9001-200, ISO (OHSAS) , ÇEVRE, CE ve TıP ONAY Belgesi Sistem kurulumu danışmanlıklarını yürütmekte olup Avusturya OFI Kuruluşunun Türkiye Temsilciliğini de yapmaktadır.

Prof. Dr. Fuat Önder 

1982'de ıngiltere Southampton Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Fuat Önder Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde 1992 de professor oldukdan sonara 2002 yılında emekli olmuştur.Bu Üniversite'de Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Sivas Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yaparak bu birimlerin kuruluş ve reorganizasyonlarını gerçekleştirdi.
Türkiye genelinde 500'ün üzerinde olan meslek yüksekokulundan 31'i YÖK tarafından Dünya Bankası'nca desteklenen 1. ve 2. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda desteklenen Sivas Meslek Yüksekokulu'nun Müdürü olarak ınşaat, Makine, Elektrik ve Bilgisayar Bölümleri laboratuvar ile atölyelerinin kurulmasını ve işletmeye açılmasını, eğitim programlarının revize edilmesini ve yeni binaların bitirilerek eğitime açılmasını sağladı.Bu destek kapsamında, “Eğitimde Kalite Sistemleri” ve “Diplomaların Akreditasyonu” konularında ıskoçya ve Danimarka'da projelere katıldı. Ayrıca Tayvan Hükümeti'nin bursu ile “Yönetim Sistemleri” eğitimi aldı.
Üniversite Sanayi ışbirliği Komisyonu'nun üç yıl başkanlığını yaparak yörede bu ilişkinin gelişmesini sağlarken, rektörlüğün verdiği izinle KOBı'lere ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kurulması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye başladı.1996'dan bu yana 150'nin üzerinde KOBı'ye hizmet sunmuştur.
Ankara'da Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nde olan Kalite ve Çevre Kurulu ıktisadi ışletmesi'nin ISO9001:2000KYS,ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve EN17025 Lab.Akreditasyon projelerini tamamladı. Standardizasyon projelerinin tamamlanıp belgelendirilmesinden sonra, Birliğin, çimento sektöründe muayene ve belgelendirme kuruluşu olarak kabul edilebilmesi için gereken EN45004 ve EN45011 standartlarına uyumlu dokümantasyonları tamamlayarak Türkiye Akreditasyon Kurulu'ndan akredite ettirdi. Bu belgelendirmenin Bayındırlık Bakanlığı'ndan yerel akreditasyonu da yapılarak, Birliğin, 2003 yılında bu alanda Türkiye'deki ilk kuruluş olmasını sağladı.
ıstanbul'da bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği bünyesinde Kalite Güvence Sistemi ıktisadi ışletmesi'ni de aynı modelde kurarak sözü edilen akreditasyon projelerini başlattı. ve 2006 de hazır beton sektöründe muayene kuruluşu olması için akredite edilmesi planlanmaktadır.
ıstanbul Sanayi Odası'nın bir vakıf kuruluşu olan Türk Loydu ıktisadi ışletmesi Belgelendirme Bölümü'nün sanayicilere düzenlediği Kalite eğitimlerinivermektedir.Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve ışletmecilik Yüksekokulu'nda Toplam Kalite Yönetimi vermektedir.
Avrupa Birliği ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği arasında imzalanan protokole göre 3 ilde oluşturulan kuruluşlardan ABıGEM-Kocaeli'nde Kalite, ış Sağlığı ve Güvenliği,Girişimcilik eğitimlerini sürdürmektedir. Yine ABıGEM tarafından desteklenen Girişimcilik eğitimlerini Kocaeli,Yalova ve Düzce illerinde vermiştir.
Sanayi Bakanlığı –KOSGEB tarafından yürütülen ve Dünya Bankası kredisi ile desteklenen ‘ış Kurma ve Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Projesi'ni (KOIDD) Eskişehir ve Ankara illerinde yürütmüştür.Ankara , Sivas , Kayseri ,Kocaeli ve Niğde illerindeki Üniversitelerde ‘Genç Girişimcilik' programlarını 2004 -05 de yürütmüştür.
ıPEK Yönetim Ve Kalite Danışmanlık Ltd. şti. ve NEJEM Company işbirliği ile Lübnan ve Suriye'de ISO9001 KYS ve Toplam Kalite eğitim projelerini 2004 ve 2005'de sürdürmüştür.Halen ıPEK Yönetim adına Ankara,Çorum,Konya ve Bodrum'da Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP projelerini yürütmektedir.

Ayfer Önder 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora programlarına devam etti. ODTÜ’de dört yıl asistanlık yaptı, Türkiye Kalkınma Bankasında Proje Değerlendirme ve Fizibilite Mühendisi olarak on altı yıl hizmet verdi.
Halen, ıpek Yönetim ve Kalite Danışmanlığı Ltd. şirketi’nde danışman olarak hizmet vermektedir.

Onur Önder

2005 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden Mezun oldu. Halen Metalurji Mühendisliği bölümünde yüksek lisansa devam etmektedir. Ipek yönetim ve kalite danışmanlığı firmasında denetçi ve danışman olarak çalışmaktadır.ılgi alanları tahribatsız muayene, kaynaklı imalatlar ve metal-imalat sektörü.

İPEK
Yönetim ve Kalite Danışmanlığı Ltd. Şti. 

Mebusevleri DEGOL CD. KADER APT. No : 51 Daire / 15. BESEVLER-ANKARA

Tel: +90-312-215 60 00/01       Mobil: +90 533 366 5148

   info@ipekyonetim.com

 
This site is © Copyright IPEK 2004-2005, All Rights Reserved.