» English

İŞ ETİĞİ
 

İPEK Yönetim ve Kalite Danışmanlığı Ltd. Şti. 1997 yılından bu yana faaliyet göstermekte olup KOBİ 'lere kalite felsefesini kazandırarak onların sürdürülebilir büyümelerine yardımcı olmaktadır. Bu amaca yönelik olarak İPEK YÖNETİM firmalara ISO 9001:2000, ISO 13485 ISO 14001, ISO 14971, EN 17025, OHSAS 18001, EN 45004, EN 45011, EN 45012, EN 45013, ISO 16949, HACCP, CE işaretleme   gibi uluslararası standartlara uyum sağlamaları için çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir .Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında ki tecrübelerine dayanarak “Yataklı Tedavi Kurumları Yönetim Sistemleri” ve “Yerel Yönetim Sistemleri” organizasyonu ,Sağlık Emniyet Çevre Departmanı kurulumu ve iç denetimi gibi çalışmaları ile Türkiye'de ki Kalite Alt Yapısının gelişimine yardımcı olmaktadır.

Türkiye'deki küçük ve orta boy işletmelerin; Dış ticaret, Türkiye'de ortak üretim , yatırım ve benzeri uluslar arası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmeleri için firmamız, işletmelerin öncelikle ihracat yapmalarını sağlamak, yabancılarla yapılacak ortak yatırımları teşvik etmek, teknoloji transferi alanında ve benzeri alanlarda uluslararası işbirliği oluşturmak için ihtiyaç duydukları hizmetleri en doğru şekilde sağlayarak işletmelerin sürdürülebilir büyümelerine yardımcı olmak amacıyla: KOBİ' lere yönelik İHRACAT ELEMANI YETİŞTİRME EĞİTİMLERİ ile KOBİ' lerin üst düzey yöneticileri için İHRACAT EĞİTİMLERİ verilmektedir.

İPEK YÖNETİM yüklendiği bu misyonu yerine getirirken kazandığı haklı saygınlığını devam ettirmek için aşağıdaki noktaları taahhüt ederek hizmetlerini sürdürür:

Kural 1 ; Gizlilik :

İPEK' te görevli danışman ve eğitmenler iş yaptıkları firmaya ait her türlü bilgiyi gizli tutar, üçüncü taraflara açıklamaz ve ticari amaçla kullanmazlar.  

Kural 2 ; Tarafsızlık ve Bağımsızlık :

İPEK' te görevli danışman ve eğitmenler hiçbir baskı altında kalmadan, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesini ve mesleklerinin saygınlığını korumak amacı ile firma yönetimi ve çalışanları arasına girerek ikili ilişkiler kuramaz ve şirketteki işler hakkında yorumlar yapamazlar.

Kural 3 ; Çıkar Sağlamak :

İPEK' te görevli danışman ve eğitmenler kendi nam ve hesabına yada üçüncü taraflarla çalıştıkları firmadan çıkar sağlamak için komisyon yada ek ödeme gibi taleplerde bulunmazlar. Tarafsızlık ve bağımsızlıklarını ihlal edecek şekilde başka firmalardan tedarik edilecek hizmet ve ürünleri tavsiye etmezler. 

Kural 4 ; Bilgi ve Doküman :

İPEK' te görevli danışman ve eğitmenler çalıştıkları firma yönetiminin ve toplumun çıkarını her türlü düşüncenin üzerinde tutarak gereken bilgi ve dokümanları gizlemeden, çıkar sağlamadan aktarırlar. 

Kural 5 ; Müşteri Şikayetleri :

İPEK' te görevli danışman ve eğitmenler çalıştıkları firmadaki her kademeden insanın istek ve taleplerini alarak derhal İPEK' e iletirler. Bu sayede kendisinin ve şirketin gelişimine yardımcı olurlar. 

Kural 6 ; Görev Almak :

İPEK' de görevli danışman ve eğitmenler bu görevleri devam ettiği sürece her hangi bir ek iş teklifini kabul etmezler. Ayrıca firmalardan gelecek ve kendi uzmanlık alanları olmayan konulardaki teklifler için maddi çıkarları olmazsa bile fikir beyan etmez, iş yapmazlar. 

Kural 7 ; Ücreti Hizmete Dayandırmak :

İPEK' te görevli danışman ve eğitmenler sözleşmeleri gereği aldıkları ücretlerin dışında firmalardan bir talepte bulunmayarak bunun karşılığı en üst düzeyde hizmet üreterek verirler. 

Kural 8 ; İnsan Hakları :

•  Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek ve saygı gösterirler.

•  Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmasının sağlarlar.

Kural 9 ; Çalışma Koşulları :

•  Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının tanınmasında etkinlik,

•  Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalışmaların engellenmesi,

•  Çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçilmesi ve

•  İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi için çalışırlar.

Kural 10 ; Çevre :

•  Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi,

•  Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunması ve

•  Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının özendirilmesine uğraşırlar.

Kural 11 ; Yolsuzluk :

Rüşvet ve benzeri her tür yolsuzluğa karşıdırlar.

16.09.2002

İPEK
Yönetim ve Kalite Danışmanlığı Ltd. Şti. 

Mebusevleri DEGOL CD. KADER APT. No : 51 Daire / 15. BESEVLER-ANKARA

Tel: +90-312-215 60 00/01       Mobil: +90 533 366 5148

   info@ipekyonetim.com

 

This site is © Copyright IPEK 2004-2005, All Rights Reserved.