» English
MiSYONUMUZ

 

İPEK Yönetim ve Kalite Danışmanlığı Ltd. şti. 1997 yılından bu yana faaliyet göstermekte olup KOBı’lere kalite felsefesini kazandırarak onların sürdürülebilir büyümelerine yardımcı olmaktadır. Bu amaca yönelik olarak ıPEK YÖNETıM firmalara ISO 9001:2000, ISO 13485 ISO 14001, ISO 14971, EN 17025, OHSAS 18001, HACCP    gibi uluslararası standartlara uyum sağlamaları için çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. İPEK YÖNETİM yüklendiği bu misyonu yerine getirirken kazandığı haklı saygınlığı devam ettirmek için aşağıdaki noktaları taahhüt ederek hizmetlerini sürdürür:

 • Hizmetleri sırasında hiçbir ek gelir talep etmeksizin tüm bilgi ve dokümanları gizlemeden firmalara aktarır.

 • Firmalara hizmet yada ürün temin eden tedarikçilerle hiçbir ilişkiye girmez, herhangi bir menfaat temin etmez.

 • Gizlilik konusunda azami titizlik gösterir ve elde ettiği bilgi ve belgeleri üçüncü taraflara iletmez.

 • Piyasada benzer işi yapan firmalara üstünlük sağlamak için ahlaki olmayan yöntemler kullanmaz.

 • Hizmet verdiği firmalara uygun eğitimleri yapmadan, uygun yöntemleri uygulayarak hizmeti tamamlamadan herhangi bir belge düzenlemez ve vermez.

 • İPEK YÖNETİM’de görev yapan tüm çalışanlar, Birleşmiş Milletler Küresel ilkeler sözleşmesinin on ilkesine uyar ve görev yaptığı firmalarda bu ilkelerin yaygınlaştırılmasını sağlarlar. Bu ilkeler şunlardır:
   
  -  Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek ve saygı gösterilmesi,
  -  Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının sağlanması,
  -  Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının etkin bir şekilde tanınması,
  -  Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi,
  -  Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi,
  -  ışe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi,
  -  Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi,
  -  Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması,
  -  Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının özendirilmesi.
  -  Rüşvet gibi yolsuzluğun her çeşidine karşı çalışılması .
   

01.12.2007
 

İPEK
Yönetim ve Kalite Danışmanlığı Ltd. Şti. 

Mebusevleri DEGOL CD. KADER APT. No : 51 Daire / 15. BESEVLER-ANKARA

Tel: +90-312-215 60 00/01       Mobil: +90 533 366 5148

   info@ipekyonetim.com

 
This site is © Copyright IPEK 2004-2005, All Rights Reserved.