İŞ KURMA VE GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

1- İŞ FİKRİNİN PİYASA VE TALEP YAPISININ ARAŞTIRILMASI

· Sektörel özellikler
· İlişki içinde olacağı piyasalar ve genel özellikleri
· Ürün yada hizmetlerin müşteri kitlesi ve talebin özellikleri
· Ürün ve hizmetlerin sunumunu yapan diğer firmalar ve rekabet ortamı
· Ürün ve hizmetlerin hedef müşterilere sunumunda vurgulanacak temel özellikler

2- İŞLETMENİN PAZARLAMA PLANININ GELİŞTİRİLMESİ

· Satış ve pazarlama çalışmalarında temel hedefler
· Rekabete yönelik önlemler
· İşletmenin tahmini satış planı
· Ürün ya da hizmetlerin satış bedelleri
· Hedef kitleye ulaştırma metotları
· Tanıtma metotları
· Pazarlama çalışmaları aktivite planı

3- İŞ FİKRİNİN TEMEL ÜRETİM VE HİZMET SÜREÇLERİ

· Ürün ya da hizmet üretimi akış şeması
· Kullanılacak makine ve ekipman ihtiyacı
· Girdi türleri, miktar ve özellikleri
· Gerekli işgücü nicelik ve nitelikleri
· Yerleşim yeri seçimi ve işyeri özellikleri

4- ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM SÜREÇLERİ İLE YÖNETİM GELİŞTİRİLMESİ

· Kapsam belirlenmesi
· Örgütlenme seçimi
· Yönetim süreçlerinin belirlenmesi
· Temel ve destek aktivitelerin belirlenmesi

5- İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISI VE FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI

· İş fikrinin başlangıç yatırım ihtiyacının araştırılması
· İşletme giderleri ve işletme sermayesinin belirlenmesi
· Toplam yatırım ihtiyacının ve finansman kaynaklarının araştırılması
· Kredi geri ödemesi hesaplaması
· Finansal hareketlerin ve işletme karlılığının araştırılması

6- İŞİN KURULMASI

· Yasal kuruluş işlemlerinin yürütülmesi
· İlgili kamu kurumları ve meslek örgütleri ile ilişkilerin gerçekleştirilmesi, gerekli başvuruların yapılması
· Kredi kuruluşlarına başvuruların yapılması
· İşletme tesisinin ve üretim sisteminin kurulması (Makine, hammadde, işgücü temini)
· İşletmenin idari yapısının kurulması (Mali yönetim, muhasebe, personel yönetimi)
· Pazarlama ve satış sisteminin kurulması