YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
1- MEVCUT DURUM TESPİTİ

· Firma organizasyonun incelenmesi ve değerlendirilmesi
· Eksikliklerin tespiti

2- ÇALIŞMA AMACI

· Birlikte çalışma amaçları
· Amaca yönelik yapılacak işlerin tespiti

3- KİMLER NE YAPACAKLAR ?

· Kim ne yapacak ?
· Kim hangi imkanları sağlayacak ?

4- BİLGİ VE DOKÜMAN

· Hangi bilgi ve dokümanlar oluşacak ?
· Bu dokümanlar kim tarafından sağlanacak ?
· Dokümanlar kimler tarafından incelenecek ?

5- ÇALIŞMA GRUPLARI

· İlişkiler toplantılar ve eğitimler
· Ekip oluşturulması

6- RAPORLAMA

· Raporlar nasıl hazırlanacak ?
· Kim nasıl inceleyecek ?