KALİTE yöNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA ÇALIŞMALARI

1- ÖN DEĞERLENDİRME

· Mevcut durumun tespit edilmesi.
· Durum değerlendirmesi.
· Eksik yönlerin ve sisteme uygunluğunun tespit edilmesi.
· Ön değerlendirme raporunun firma üst yönetimine bildirilmesi.

2- ÜST YÖNETİM TOPLANTISI

· Danışmanların hazırlamış olduğu raporun üst yönetimle beraber değerlendirilmesi.
· Yapılacak faaliyetlerin açıklanması ve yönetim temsilcisinin belirlenmesi.

3- ISO  9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FİRMAYA YORUMLANMASI

· Firma üst yönetiminin ve yönetim temsilcisi adayının Kalite Güvence Sistemi hakkında bilgilendirilmesi.
· Firma yapısına uygun olarak, sistemin uygulanması sırasında oluşabilecek eksikliklerin ve hataların tanıtımı, değerlendirilmesi ve çözüm yolları.

4- ISO  9001:2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURMA ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASI

· Yapılan çalışmalar doğrultusunda sistemin iş ve zaman programının hazırlanması.
· Yönetim temsilcisi ile beraber programın değerlendirilmesi ve Eğitim planlarının oluşturulması.
· Organizasyon yapısı, yetki ve sorumlulukların hazırlanması.
· Kalite politikası ve hedeflerinin oluşturulması, İş akış şemalarının belirlenmesi.

5- DOKÜMAN VE BİLGİ DESTEĞİ

· Sistem kurulması aşamasında zengin doküman ve bilgi aktarımı.

6- EĞİTİM FAALİYETLERİ

· Kalite Sistem Eğitim Paketinin firma çalışanlarına açıklanarak ihtiyaçların tespit edilmesi.
· Eğitmenlerimiz tarafından eğitimlerin verilmesi.

7- İŞ, KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI, PROSEDÜRLER VE KALİTE GÜVENCE EL KİTABININ OLUŞTURULMASI

· Firmanın mevcut dokümantasyon yapısının incelenerek ISO 9001:2000 Standardına uygun hale getirilmesi.
· İş, makine kullanım ve bakım talimatları ile kalite sistem prosedürlerinin örnekler ile firma yapısına uygun olarak hazırlanması.
· Prosedürlerin oluşmasından sonra kalite güvence el kitabının oluşturulması.

8- SİSTEMİN UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ VE TAKİP DENETİMİNİN YAPILMASI

· Oluşturulan prosedür ve talimatların uygulanmaya alınması.
· Denetim soru listelerinin oluşturulması ve kuruluş içi kalite denetimlerinin danışmanlarla beraber yapılarak eksiklikler konusunda bilgi verilmesi.
· Belgelendirme denetimi konusunda bilgi verme.