» English
CE HİZMETLERİ

TECHNOLOGIE & INNOVATION GMBH

89/106/EEC İnşaat Malzemeleri Yönetmenliği

Avrupa Birliği Mevzuatı

Bütün CE İşaretleme yönetmelikleri ilgilenilen ürünün üreticisinin uygunluk konusunda sorumluluklarını belirler. Avrupa Birliği üye ülkeleri içinde ürününüzün satılması için AB Mevzuatına uygun olması gerekmektedir.

 

Ürün Adı

AB’nin İlgili Mevzuatı

Direktif Metni

1.Alçak gerilim cihazları

Low voltage equipment

(73/23/EEC)

2.Basit basınçlı kaplar

Simple pressure vessels

(87/404/EEC)

3.Gaz Yakan Aletler

Gas appliances

(90/396/EEC)

4.Sıcak su kazanları

Hot water boilers

(92/42/EEC)

5. Elektromanyetik uygunluk

Electromagnetic compatibility

(89/336/EEC)

6. Makineler

Machinery

(98/37/EC)

7.Sivil kullanım için patlayıcılar

Civil explosives

(93/15/EEC)

8.Otomatik olmayan tartı aletleri

Non-automatic weighing instruments

(90/384/EEC)

9.Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar

Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres

(94/9/EC)

10.Asansörler

Lifts

(95/16/EC)

11.Basınçlı kaplar

Pressure equipment

(97/23/EC)

12. Aktif implant edilen tıbbi cihazlar

Active implantable medical devices

(90/385/EEC)

13.Tıbbi cihazlar

Medical devices

(93/42/EEC)

14.In vitro diagnostik tıbbi cihazlar

In vitro diagnostic medical devices

(98/79/EC)

15.Oyuncaklar

Toys

(88/378/EEC)

16.Gezi Amaçlı Tekneler

Recreational craft

(94/25/EC)

17.İnşaat malzemeleri

Construction products

(89/106/EEC)

18. Kişisel korunma donanımları

Personal protective equipment

(89/686/EEC)

19. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları

Radio and telecommunications terminal equipment

(99/5/EC)

20.Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

Cableway installations designed to carry persons

(2000/9/EC)

 "Avrupa'ya Uygunluk" anlamına gelen bu işareti taşımayan malların Avrupa Birliği'ne üyelikteki geçiş sürecinden sonra bu ülkelere ihracı ve pazarlanması mümkün değildir.

İpek Yönetim ve Kalite Danışmanlığı Ltd. Şti. CE konusunda danışmanlık ve Yetkili Temsilcilik hizmetleri vermektedir.

İPEK
Yönetim ve Kalite Danışmanlığı Ltd. Şti. 

İller Sokak No : 18 / 8 Mebusevleri - Tandoğan / ANKARA 06580

Tel: +90-312-215 60 00/01     Faks: +90-312-215 91 91     Mobil: +90-533-366 51 48
   
monder1@gmail.com

 
This site is © Copyright IPEK 2004-2005, All Rights Reserved.